Zoeken
Porteum

Aan de vmbo-collega’s

Het is lastig dat ik jullie niet meer kort kan bijpraten op de Porteumdagen, merk ik. Er gebeurt heel veel. Bij jullie zelf in de lessen, in de teams en achter de schermen waar systemen opnieuw worden ingericht. Met het dagelijkse Covid-gedoe is het wel een heel bijzonder jaar dat we samen meemaken.  

Het vmbo-cluster bestaat, anders dan het HV-cluster, uit twee onderwijssoorten die een fundamenteel andere inhoud hebben. Dat betekent dat de onderwijsinhouden en werkwijzen in twee verschillende kopgroepen zijn belegd. In de kerngroep vmbo komt dit weer samen.  

Het aanpassen van de systemen om het vmbo-cluster goed te kunnen organiseren vergt even denkwerk: we werken in vaste teams, rond een vast cohort leerlingen, we hebben meer tijd om leerlingen te begeleiden, starten de dag met de eigen mentorgroepen, we willen samen werken in leerzones. Naast gewone lessen in gewone lokalen, kunnen leerlingen ook in flexruimtes werken. Kortom de onderwijsinhoudelijke keuzes willen we ook terugzien in de systemen. 

Even kort de zaken die spelen: 

  1. Itslearning: Het bk-bovenbouw team op de SGL is als eerste gestart met de invoer van Itslearning en ook andere collega’s haken langzamerhand aan. Dat is mooi. Eind januari, bij de start van de derde onderwijsperiode, gaan alle teams het systeem gebruiken op de meest eenvoudige wijze; de planners staan erin, de taken en activiteiten.  
  1. Het rooster is puzzelen. Met hulp van Monique, en een roosterspecialist van buiten, hebben we de mogelijkheden in kaart gebracht. De aanpassingen in de volumetabellen zijn klaar om te worden besproken in de clusterraad.  
  1. De komende tijd wordt ook het leef- en leerklimaat besproken. We leggen vast in welke gebouwen en op welke verdiepingen de OT-ers en OOP-ers komen te werken en wat dit betekent voor het werk op de afdeling. 
  1. We bewegen naar een gezamenlijke cultuur door het gebruik van dezelfde instrumenten als positive behavior support, didactisch coachen en groepsdynamica. 
  1. Het concept toetsbeleid is rondgegaan en wordt besproken in de clusterraad.  
  1. Het format voor het vakwerkplan werken we de komende weken uit. Het moet eenvoudig zijn, een neerslag van wat we al hebben afgesproken secties-breed. En aangeven waar we nog in willen ontwikkelen. Vanuit die vakwerkplannen kunnen we in de leerzones die eindtermen benoemen die bij meerdere vakken voorkomen en daar de samenhang in brengen. 
  1. Na de instemming op het SVOL-brede taakbeleid deze weken, kunnen we het taakbeleid vmbo invullen met het OOG. Op dit moment inventariseren we de taken. Uiterlijk april moeten de uitgangspunten voor de formatie van schooljaar ‘21/’22 zijn vastgesteld. 
  1. De komende jaren krijgt de TL in Nederland ook een praktisch component. De subsidieaanvraag om als eerste ITTL (Informatie Technologie TL) te ontwikkelen, is gehonoreerd. Een kleine werkgroep is hiermee aan de slag. Dat geldt ook voor de leergang digitale vaardigheden. Want én vervolgopleidingen én het werkveld geven aan dat dit essentieel is om goed te kunnen functioneren. En dit ervaren we zelf ook in deze coronatijd.  

We constateren ook dat er al veel Porteumgewijs gebeurt op dit moment. En dat het vooral frustrerend is dat zaken die we wel willen, nu nog niet – of soms zelfs niet meer – kunnen door de huidige omstandigheden. Het is echt fijn als we straks het gebouw betrekken en daar onze weg kunnen zoeken.  

Dit jaar zullen we ook het gedachtegoed vmbo vastleggen in ons laatste boekje. Boekje vijf wordt het Vaarplan Porteum, het schoolplan dat we de afgelopen jaren samen hebben ontwikkeld.  

Judit Weekenborg

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2022

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close