Zoeken
Porteum

Voor leerlingen

Afmelden toetsweek
Leerlingen uit 4 + 5 havo en 4 + 5 + 6 vwo graag afmelden via het ouderportaal.
Afmelden van leerlingen in klas 3 + 4 vmbo-basis, -kader en tl graag per mail via: vmboexamenleerlingafmelden@porteum.nl

Doorstroomnormen

Examenreglementen en PTA / PTD

PTA

PTD

Addenda

Toetsweekroosters

Inhaalroosters

Herkansingsroosters

SE-week roosters

Lessentabel

Profielwerkstuk (PWS)

Schoolbenodigdheden

Andere documenten

Vertrouwenspersonen

Als je te maken hebt met pesten, agressie en/of geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie op school, dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen van Porteum. 
Kijk hier voor meer informatie.

Pesten

Als school vinden wij pesten onacceptabel. Ons doel is ook om dit aan te pakken. Tijdens mentorlessen wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van positief met elkaar omgaan. Ook tijdens vaklessen en op de gangen is hier aandacht voor. Wanneer je te maken hebt met pesten, dan kan je dit melden bij de mentor, afdelingsassistent of vertrouwenspersoon.
Hiermee treedt het pestprotocol in werking waarmee we op systematische wijze het pesten een halt toe roepen. Het anti-pestprotocol is te vinden op de website.

Op het gebied van pesten heeft Porteum twee coördinatoren:
– Porteum Lyceum: Erna Grootjen, e.grootjen@porteum.nl
– Porteum College: Anneke Baaij, a.baaij@porteum.nl

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2023

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close