Zoeken
Porteum

Nieuws van de GMR

De belangrijkste besluiten op een rij: 

 1. Op Porteum zal er een MR voor Porteum Lyceum (havo/vwo) en een MR voor Porteum College (vmbo) worden ingesteld. Deze laatste MR is een gezamenlijke MR voor BK en TL.  
 1. Voor heel Porteum wordt een GMR ingesteld. 
 1. Zowel de MR’en als de GMR zal uit 16 leden bestaan: 8 medewerkers, 4 ouders en 4 leerlingen. 
 1. De MR van Porteum Lyceum zal bestaan uit:  
  6 docenten en 2 medewerkers uit het onderwijsondersteunend personeel,
  4 ouders en 4 leerlingen.

  Via verkiezingen voor Porteum Lyceum wordt deze raad samengesteld. 
 1. De MR voor Porteum College zal bestaan uit: 
  4 TL-medewerkers, waarvan 1 uit het onderwijsondersteunend personeel, 
  4 BK-medewerkers, waarvan 1 uit het onderwijsondersteunend personeel,  
  4 ouders, waarvan 2 uit TL en 2 uit BK en 
  4 leerlingen, waarvan 2 uit TL en 2 uit BK. 
  Via verkiezingen voor Porteum College wordt deze raad samengesteld. 
 1. De GMR zal bestaan uit: 
  3 vmbo-docenten,
  3 havo/vwo-docenten,
  2 medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel, waarvan 1 uit Porteum Lyceum en 1 uit Porteum College,
  4 ouders, waarvan 2 uit Porteum Lyceum en 2 uit Porteum College,
  4 leerlingen, waarvan 2 uit Porteum Lyceum en 2 uit Porteum College 
 1. Voor de GMR-leden worden 2 docenten gekozen uit de MR van Porteum Lyceum en Porteum College en 1 docent, die geen zitting heeft in de MR, wordt gekozen uit het OP. Als hiervoor geen kandidaten zijn, dan kunnen er ook 3 docenten uit de MR gekozen worden. De leden van het onderwijsondersteunend personeel worden via verkiezingen gekozen vanuit Porteum Lyceum en Porteum College. 
 1. Voor alle leden van de raden gelden maximaal 2 aaneengesloten zittingstermijnen van 3 jaar. Bij een volgende zittingsperiode kan het betreffende lid zich weer verkiesbaar stellen. 
 1. De raden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris, zij vormen het dagelijks bestuur. 
 1. In het voorjaar van 2021 (voor de meivakantie) zullen verkiezingen worden gehouden voor de MR van Porteum Lyceum en de MR van Porteum College. De verkiezingen worden uitgezet door de clusterraden van het havo/vwo en vmbo. Daarna zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de GMR (voor de zomervakantie). 
 1. De clusterraden bestaan tot 1 augustus 2021. De leden van de huidige clusterraden mogen zitting nemen in de nieuwe MR (als zij in dat cluster werkzaam zijn) of kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen.  
 1. Als de raden zijn samengesteld, zullen zij meteen ook een rooster van aftreden opstellen. Dit wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

Kees de Kruijk 
namens de GMR van de SVOL 

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2022

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close