Zoeken
Porteum

Waar worden we blij van?

Leerwerktraject (LWT) 
Het uitgangspunt van het vmbo op Porteum is dat we voor elke leerling een passende leerroute aanbieden. Dat betekent dat we op Porteum voor de B-leerlingen waarvoor het nodig is een Leerwerktraject (LWT) aanbieden. Leerlingen die het niet lukt om het volledige curriculum met goed resultaat af te ronden, kunnen in het derde leerjaar kiezen voor het LWT waarbij er twee dagen per week op een stageplek wordt geleerd. Dit zet zich voort in het vierde leerjaar. Met een beperkt aantal theorievakken, maar wel veel praktijkervaringen, kunnen ze zo een diploma halen dat toegang geeft tot een verwante mbo-opleiding op niveau 2. De ervaring van Arcus hebben we meteen meegenomen in de nieuwe opzet. Zo zullen deze leerlingen één verantwoordelijke mentor/docent krijgen die ook de stageplekken bezoekt. 

Samenwerking met MBO 
Velen van jullie waren lid van de gespreksgroepen met het MBO drie jaar geleden. Ze hebben ervaren dat ook ideeën soms ingewikkeld uit te voeren zijn. Maar een nieuwe stap is nu gezet.  Jeroen van de Ven en Martijn Koelewijn hebben een ontwerp gemaakt waarin leerlingen niet alleen een doorlopend programma volgen, maar ook tijdswinst boeken. De verwachting is dat leerlingen uit de techniekroute die BWI volgen, als eerste ervaring zullen opdoen. PIE gaat snel volgen. Ik ben er heel blij mee!  

Ontwikkeling ITTL 
De groep ITTL is heel goed op weg en lid geworden van de landelijke community die deze Pilot voedt en volgt. Dit wordt ondersteund door het SLO, waardoor kwaliteit van curriculum geborgd is. In zo’n korte tijd een nieuw vak opzetten is geen kleinigheid, maar het lukt onze collega’s uitstekend.  En ook hier wordt meteen de samenwerking met MBO Lelystad gezocht omdat ze daar met een digilab op niveau 4 zijn begonnen, met opdrachten vanuit het MKB in Lelystad. We zijn benieuwd hoeveel tweedejaars leerlingen voor het vak gaan kiezen en hopen op minimaal 2, en maximaal 4 groepen.  
Op Porteum krijgt dit vak een mooie grote IT-werk-/leerplek tot haar beschikking. Die kan buiten de vakuren ook door andere leerlingen worden gebruikt.  

De inrichting van de profielmodules en keuzevakken binnen bk 
Caroline is met de kopgroep bk en de beroepsgerichte docenten al enige tijd op pad een goed systeem te ontwerpen. Want we willen leerlingen keuzes blijven bieden, maar we moeten het wel kunnen organiseren. Na de ervaringen op de drie locaties, veel denkwerk en overleg, ligt er nu een opzet met een soort keuzevakkenpakketten die we leerbedrijven hebben genoemd. Leerlingen solliciteren naar zo’n pakket en lopen ook een bijpassende stage. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we steeds intensiever met de stad gaan samenwerken en dat leerlingen in de toekomst regelmatig opdrachten in de ‘echte’ wereld zullen doen. Er zal nog schrijftijd nodig zijn, de komende periode. Dus die gaan we ook regelen. Het stuk over de leerbedrijven wordt in de clusterraad besproken. 

Sterk Techniek Onderwijs 
De samenwerking met het basisonderwijs krijgt vorm. Er zijn techniekkisten gemaakt door onze praktijkdocenten in de onderbouw en we zoeken kansen om die op de scholen te gaan gebruiken. In eerste instantie gaan onze eigen docenten dat begeleiden. Volgend jaar willen we daar ook graag leerlingen in meenemen. Er is ook een nieuw cross-over-keuzevak gemaakt: Technologie in de Zorg. Want in elke beroepspraktijk spelen digitale vaardigheden een rol. 

Nieuwe afdelingsleider tl 
Op de Rietlanden start in het voorjaar de nieuwe afdelingsleider tl voor een van de bovenbouwteams leerjaar 2/3/4. Ze heet Marjolein Dubbeld en komt uit het MBO. Dus we hebben meteen iemand in huis die daar de weg goed kent en veel ervaring heeft met het flexibiliseren van onderwijsprogramma’s en onderwijsinnovatie. Zij heeft er zin in.  

Didactisch coachen 
De scholing in didactisch coachen gaat intussen gewoon door en dat geldt ook voor de collega’s die worden opgeleid tot beeldcoach. Het is heel fijn dat ook de online sessies goede leerervaringen opleveren en terzijde ook nog voorbeelden zijn van hoe je digitaal in een groep aan de slag kunt. Mooi werk van eenieder. Omdat de uitgangspunten van didactisch coachen één op één aansluiten bij onze onderwijsvisie en de wijze waarop we leerlingen en elkaar tegemoet willen treden, zullen die na 1 april ook aan bod komen.  

Its Learning 
Veel collega’s hebben Its learning al gevuld of zijn er samen druk mee bezig. Het is fijn om te merken dat leerlingen heel snel wegwijs raken in het systeem. Zij hebben er geen moeite mee.  

Porteum - 94 Photos - High School - Campus, Lelystad, Netherlands

De stand van zaken in het kort:

  • De werving is spannend. Ik verwacht dat de steeds mooiere filmpjes het vertrouwen doen groeien. En ook de collega’s die de opnames voor de digitale open dag hebben ingesproken op locatie waren opnieuw onder de indruk. Met alle leerlingen die zich aanmelden wordt digitaal een kennismakingsgesprek gevoerd. Nieuwe leerlingen en ouders stellen dit zeer op prijs. Voor de komende weken zijn er belteams samengesteld. 
  • Foleta is bijna ingevuld voor ons cluster. Nu is het wachten op de aanmelding, de keuzes van de leerlingen voor hun vakken, profielen en de prognoses van de groepen volgend jaar. Niet eenvoudig natuurlijk nu de determinatie en overgang van leerlingen som sterk gekleurd wordt door Corona. 
  • In het OOG hebben we het format van het vakwerkplan en de eerste opzet van de taakurenlijst besproken. We hebben heen en weer gepraat over de mogelijkheid van een dubbelmentoraat of drie mentoren op twee groepen en wat dit dan betekent. In ieder geval is duidelijk dat het uitgangspunt blijft dat iedereen die in het vmbo-cluster werkt, in principe mentor is. In samenwerking met het hv-cluster, werken we dit nu verder uit. Zo blijven werkzaamheden en de waardering die hier tegenover staat op elkaar afgestemd. Daarnaast liggen de eerste uitgangspunten voor een vmbo-taakbeleid voor. Hier gaan we volgend OOG mee verder.  
  • De examensecretarissen, Ilse en Judith, gaan samen met administratieve ondersteuning op Porteum de twee scholen bedienen in één examenbureau. Dan kunnen ze vragen van elkaar opvangen als het nodig is. Een goed voorbeeld van de synergie die het samengaan kan opleveren. De handleidingen voor de PTA’s en PTD’s voor beide scholen zijn ook bijna klaar. 
  • Een eerste versie van het veiligheidsplan Porteum, ingevuld door de veiligheidscoördinatoren, is in de kerngroep besproken. Delen hiervan komen terug na 1 april als onderdeel van ‘Zo zijn onze manieren’.  
Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2022

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close