Porteum

Ziekmelden en verlof

Inleiding

Wanneer je niet aanwezig bent bij schoolactiviteit (bijvoorbeeld een les), noemen we dit verzuim. Er zijn twee soorten verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Er is sprake van geoorloofd verzuim als je toestemming hebt om afwezig te zijn. Denk hierbij aan verzuim wegens ziekte, verlof voor bezoek aan de tandarts of fysio en bijzonder verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk of uitvaart.

Ongeoorloofd verlof wordt ook wel spijbelen genoemd: zonder toestemming of geldige reden afwezig zijn. Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

In dit protocol vertellen we je op welke manier we omgaan met de verschillende vormen van verzuim, op welke manier je ervoor kunt zorgen dat de toestemming goed geregeld is en wat de gevolgen zijn van ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim is verzuim waarvoor je toestemming hebt. Hierbij onderscheiden we de categorieën medisch verzuim en bijzonder verlof.

Medisch verzuim

Wanneer je ziek bent, moet je telefonisch worden ziekgemeld. Je ouders bellen dan op de dag dat je ziek bent vóór 8.15 uur naar 0320-752500.

Bij geen gehoor kunt u ook een mail sturen naar receptie@porteum.nl
Zet in deze mail duidelijk de naam van de leerling, zijn/haar klas én het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Als je gedurende een schooldag ziek wordt en naar huis wilt, meld je jezelf af bij de servicebalie in je gebouw. De servicebaliemedewerkers geven je dan toestemming om naar huis te gaan en geven je een zogenaamd ‘absent-geweest-briefje’ mee. Je ouders vullen dit briefje in en deze lever je, als je weer naar school komt, in bij de servicebalie.

Als je vanwege een vaccinatieafspraak of een tandarts- of dokterbezoek afwezig bent, weet je dit vaak van tevoren. Haal daarvoor een verlofbriefje op bij de servicebalie en lever dit ingevuld voor de afspraak in bij de servicebalie.

Ben je bij een tandarts of dokter geweest, maar wist je dit niet ruim van tevoren? Vul dan een ‘absent geweest briefje’ in. Ook dit briefje vind je bij de servicebalie.

De mensen van de servicebalie leggen alle afmeldingen zorgvuldig vast. Als uit de registratie blijkt dat je toch ongeoorloofd afwezig bent geweest, nemen we contact op met je ouders.

Bijzonder verlof

Voor een aantal bijzondere gelegenheden heb je recht op bijzonder verlof. Bijvoorbeeld bij het huwelijk of een uitvaart van een familielid. Vraag dit verlof door middel van dit formulier aan bij de afdelingsleider. Je vindt een overzicht van de schoolleiding op deze pagina.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is afwezig zijn zonder toestemming.

Hieronder vallen spijbelen en te laat komen.

Spijbelen

Zonder geldige redenen een les missen, noemen wij spijbelen. Wanneer je spijbelt, moet je de gemiste lestijd dubbel inhalen. Ben je 3 dagen achtereen zonder geldige reden afwezig, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Te laat komen

Te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Zorg er dus altijd voor dat je op tijd bent.

Als je toch te laat komt, meld je je bij de servicebalie voor een te-laat-briefje. 

De leerplichtambtenaar

Wij bespreken regelmatig met de leerplichtambtenaar alle zaken die te maken hebben met verzuim: te laat komen, spijbelen en ziekteverzuim. Vanuit dit overleg kan een verwijzing plaatsvinden naar bijvoorbeeld een schoolarts of schoolmaatschappelijk werker.

De leerplichtambtenaar kan in gesprek gaan met jou zonder dat de ouders daarbij zijn. De leerplichtambtenaar handelt preventief en uit zorg. Je ouders kunnen met vragen over leerplicht terecht bij de afdeling leerplicht van de gemeente.

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2021

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close