Zoeken
Porteum

Informatie laptop Porteum

Uw kind heeft een laptop nodig voor school.
Om het u makkelijk te maken, bieden wij de mogelijkheid om een laptop te kopen of huren via The Rent Company. Een laptop van The Rent Company voldoet altijd aan de kwaliteitseisen van ons onderwijs én wordt ook nog eens geleverd in combinatie met een zekerheidspakket.

Het zekerheidspakket van The Rent Company bestaat uit:

 • Garantie voor de duur van de schoolloopbaan van de leerling.
 • Ondersteuning door de servicedesk op Porteum.
 • Altijd een leenlaptop in geval van reparatie.
 • Een gratis beschermhoes.

Meer informatie over een laptop via The Rent Company leest u in deze flyer.

Bestellen laptop

Voor de aanschaf of huur van een laptop via The Rent Company kunt u terecht in de webshop:
Ga naar de webshop.

Eigen laptop
Leerlingen die een eigen laptop hebben, mogen die natuurlijk ook gebruiken. Deze moet wel voldoen aan een aantal specificaties en zijn op deze pagina te vinden.

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen? Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er nog niet bij? Stel hem gerust via laptop@porteum.nl

Laptops

Er worden twee laptops aangeboden. Hier vindt u een overzichtelijk schema met daarin de kosten bij kopen en huren.

Een laptop/device is een belangrijk middel om het leren en werken in de les te ondersteunen. Dit is ook een uitgangspunt geweest bij de uitwerking van de onderwijsconcepten. 

Het gaat dan heel algemeen benoemd over: 

 • Eigen regie, samenwerken, samen leren, aansluiten bij belevingswereld leerlingen, gedifferentieerd leren mogelijk, zelfsturende/adaptief en formatief toetsen. 
  • Informatie is eenvoudig te ontsluiten. 
  • Leerling doet digitale vaardigheden op die aansluiten bij de maatschappij en vervolgonderwijs. 
  • Leerlingen worden zowel mediawijs als IT-wijs geschoold. 
  • Leerlingen leren in een veilige omgeving met media en informatie om te gaan. 

Differentiatie qua niveau en aansluiten bij wijze van leren.

In schooljaar 2023 – 2024 werken leerlingen in de volgende leerjaren met een eigen laptop in de les:

Leerjaar 1: alle leerlingen.

Leerjaar 2: alle leerlingen.

Leerjaar 3: de leerlingen van Porteum College vmbo BK, in alle profielen.

Leerjaar 4: alle leerlingen in Porteum Lyceum (havo/vwo).

Leerjaar 5: alle leerlingen in Porteum Lyceum (havo/vwo).

Technisch gezien: ja. Het wifi-netwerk is ingericht op gebruik voor de les van alle leerlingen. Ook met de examens zoals nu zijn afgenomen met meer dan 100 laptops in één gedeelte van een gebouw zijn geen problemen naar voren gekomen. Qua stroomvoorziening wordt een oplossing per lokaal gemaakt, naast alle vrije stroompunten in de algemene ruimtes.

Om de leerlingen te ondersteunen hebben we een servicepunt ingericht. Hier kunnen leerlingen terecht met vragen over hun laptop, maar krijgen ze ook ondersteuning als niet goed (meer) werkt. 

 • Hardware en techniek 

Als je een laptop via The Rent Company hebt aangeschaft of gehuurd met het Easy4u zekerheidspakket, wordt je maximaal ontzorgd. Wanneer een laptop ter reparatie wordt aangeboden ontvang je een leenlaptop. 

Als je een laptop via The Rent Company koopt zonder easy4pakket, gelden de normale garantievoorwaarden. Ook dan ontvangen leerlingen indien nodig een leenlaptop. 

Bij een elders aangeschafte laptop, geldt de normale garantie via de leverancier.  

 • Software, besturingssyteem, wifi en diverse programma’s.  

Op Porteum hebben we gekozen voor Windows laptops. Van dit besturingssysteem hebben we de kennis in huis en kunnen we alle leerlingen ondersteunen.  
Als je een andere laptop hebt, wordt je ook geholpen met vragen en problemen op het gebied van software. Daarnaast bieden we iedereen ondersteuning voor de werking van programma’s die op de softwarelijst van Porteum staan. 

Bij laptops die niet voldoen aan de gestelde minimumeisen bestaat de kans dat software onvoldoende functioneert. Bij een Windows-laptop verwachten wij minimaal Windows 10 als besturingssysteem. 

Na overleg met experts hebben we wel geconstateerd dat ook 4GB RAM werkgeheugen en een iets minder snelle proces voldoende is. 
 

Het servicepunt op Porteum is op schooldagen geopend. Daarnaast zal het in schoolvakanties op afspraak, volgens aangepaste openingstijden geopend zijn. Tijdens het weekend is het servicepunt gesloten. 

Docenten staan te popelen om aan de slag te gaan. Afgelopen schooljaar is er, door de perikelen van de start van Porteum in vergelijking met vorige schooljaren, minder gedaan met ict tijdens de lessen. Doordat dat een docent bij een laptop niet meer afhankelijk bent van een laptopkar of het intekenen in een computerlokaal kun je als docent veel flexibeler gebruik maken van ICT tijdens je lessen. Wat dat betreft zijn we er klaar voor.  

De meeste vakken hebben een onlinemethodelicentie naast het boek en het is daarmee heel makkelijk en efficiënt schakelen tussen papier en digitaal. 

Tijdens de les kunnen laptops behoorlijk voor afleiding zorgen. Daarom starten we het jaar met regels hoe om te gaan met de laptop in de les.  
Het gaat voor de docent om het afstemmen van zijn klassenmanagement op dit nieuwe middel. Rondlopen tijdens de les, overzicht houden en reageren op subtiele signalen van leerlingen dat ze niet met schoolwerk bezig zijn.

Ook nu al hebben we te maken met telefoons in de klas en leerlingen die wel hun boek open hebben en ernaar kijken, maar waarvan je niet de zekerheid hebt dat ze aan het werk zijn. Hierop inspelen hoort bij de professionaliteit van de docent. Dit optimaal op orde krijgen zal een groeiproces zijn waarbij ook leerlingen zelf een verantwoordelijkheid hebben. 

Leerlingen in de onderbouw van Porteum College hebben informatiekunde op de lessentabel staan en leerlingen in de onderbouw Porteum Lyceum ontwikkelen digitale vaardigheden tijdens de uren van de Ontdekkingsroutes. 

Daarnaast wordt ICT gebruikt in de gewone vaklessen. Hieronder staat een aantal voorbeelden van gebruik van ICT in de les. Dit zijn voorbeelden waarmee de meeste docent na de zomer zo mee aan de slag kunnen en zullen gaan. 

 • Gebruik maken van meer en actuelere bronnen. 
 • Toetsing digitaal, direct resultaat en vervolgens op niveau verder werken.  
 • Met het onlinemateriaal drempelloos schakelen tussen de verschillende niveaus. Alle niveaus en een combinatie van leerjaren digitaal beschikbaar voor de leerling. 
 • Gebruik maken van verrijkingsopdrachten en herhaling. 
 • Werken met Numo op momenten dat er tijd is. Dit is remediërende en trainingssoftware voor Nederlands Engels, wiskunde en rekenen. 
 • Luistervaardigheid en kijkopdrachten zijn makkelijker in te plannen. 
 • Gebruik maken van uitlegvideo’s 
 • Oefenen voor examens en toetsen. 
 • Voor een aantal vakken het opzetten van een digitaal curriculum  
 • De mogelijkheid van digitaal samenwerken tijdens projecten. 
 • Werkstukken, profielwerkstuk en praktische opdrachten kunnen maken in de les

Natuurlijk is niet iedere docent of sectie even ICT-vaardig. We hebben voorlopers op dit gebied en docenten die hier nog meer in te leren hebben. Dat zal iedere leerling wel herkennen. Zij zullen zich echter blijven ontwikkelen in de richting van steeds meer gebruik van ICT in de klas. 
 
Hieronder de verschillende niveaus van ‘Impact’ waar de secties en docenten in te delen zijn. 
 

 • Voor het merendeel van de secties kiezen we voor het zogenaamde Lage impact blend
  Daarbij wordt er direct aangesloten bij het digitale materiaal van de uitgever van de lesmethode. Het gaat dan vooral om voorbeelden zoals hierboven genoemd. 
 • Voor de leerlingen en docenten heeft dit als voordeel dat het relatief eenvoudig is om te beginnen, je gebruikt kant en klaar materiaal, het is een complete online methode. 
 • Voor secties en docenten met meer ervaring kiezen we voor Medium impact: steeds bewustere inzet van onderdelen digitale didaktiek. 
 • Hoge impact: je cursus/vak opnieuw inrichten rondom digitale componenten. Dit is het geval bij bijvoorbeeld ITTL op Porteum College TL, SDG als beroepsprofiel in Porteum College BK of het Technasium en O&O op Porteum Lyceum. 

Per sectie en lesmethode worden middagen georganiseerd waarbij de mogelijkheden van de huidige methode en het online materiaal worden doorgenomen. 

Secties maken daarbij een ontwikkelplan voor steeds effectiever gebruik van de laptop in de les en uitbouw van de digitale didaktiek. 

School-, methode, en docenteigen toetsen kunnen op de laptop gemaakt worden. We werken al een aantal jaren met het toetsprogramma Quayn. Dit programma is gekoppeld aan Magister en aan de meeste digitale methodes.  

Quayn toetsen kunnen prima op het eigen device worden afgenomen, omdat de instellingen zo zijn, dat leerlingen vragen/antwoorden niet in dezelfde volgorde aangeboden zullen krijgen en er voor opzoeken onvoldoende tijd beschikbaar is. 

Voor alle toetsen die onderdeel zijn van het examen, schoolexamen en centraal examen of praktijkexamen geldt bovenstaande niet. Per soort toets wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn, een zorgvuldige afname en borging van de kwaliteit van het examen zijn daarbij leidend. 

 • Voor de algemene vakken wordt komend jaar gewerkt met licenties voor de meeste vakken op een onlinemethode en daarnaast gewoon het boek. 
 • In principe is het niet nodig om het boek mee te nemen, omdat de methode ook als e-book op de laptop beschikbaar is.  
 • Schriften blijven wel nodig, omdat we weten dat schrijven een voordeel heeft bij verwerking van de stof en aantekeningen. Wiskunde moet je echt in een schrift doen. 
 • Het is afhankelijk van de voorkeur van de leerling. Sommige leerlingen vinden een boek prettiger. Deze kunnen ze opbergen in hun locker. 
 • Digitale content wordt niet goed weergegeven in de browser. 
 • O365 functionaliteit is onvoldoende beschikbaar. (Er wordt met een soort light-versie gewerkt) 
 • Er is geen of onvoldoende mogelijkheid om op het apparaat software te installeren. 
 • Wennen aan een Windows-machine met toetsenbord heeft een voordeel bij de afname van digitale examens. 

Als je nu al een Macbook hebt die niet ouder is dan drie jaar en nu ook goed werkt, dan kun je verwachten dat je volgend schooljaar op Porteum er ook goed mee kunt werken. Microsoft O365 is ook gratis beschikbaar in een versie voor de Macbook. Prima dus.

We starten als klas met de mentor en ICT-ondersteuning met het gebruik van de laptop. In de eerste les wordt voor elke laptop, een zelf meegebrachte of een gekochte/gehuurde, de basis instellingen gecheckt en de wifi van school toegankelijk gemaakt.  

Daarna hebben we Introductie lessen “werken met de laptop”. Dit gaat in op handige gebruiksregels en onderwerpen als Mediawijsheid, bestandsbeheer, de verschillende softwarepakketten. 

Gebruikte laptop

Heeft de leerling een gebruikte laptop, dan zal deze voldoen wanneer deze is voorzien van tenminste 4 GB intern geheugen en een 128 GB SSD harde schijf. 

Simpel gezegd: als de laptop maximaal twee jaar oud is en nu goed werkt, geen foutmeldingen geeft, gedurende een normale schooldag een batterij het redelijk volhoudt en Office 365 werkt prima dan kun je deze volgend schooljaar gewoon op Porteum gebruiken. 

Nieuwe laptop

Bij aanschaf van een nieuw apparaat, adviseren wij om te kiezen voor een laptop die minimaal voldoet aan de volgende specificaties: een scherm van minimaal 11.6″, eventueel voorzien van touchscreen, 8 GB intern geheugen en een harde schijf van minimaal 256GB SSD.

Als je een laptop koopt/huurt via The Rent Company, wordt de software verzorgd en up-to-date gehouden door Porteum. 

Op een eigen laptop maak je gebruik van Sketch-Up als gratis tekenprogramma, gratis Acrobat Reader, Google Earth, de gratis schoollicentie voor Office 365.  
Hiermee heb je voldoende software om met de laptop tijdens de les te kunnen werken. Voor de zomervakantie zal de volledige softwarelijst worden gepubliceerd. 

Wil je meer software op je laptop installeren? Dan kun je deze aanschaffen via www.slim.nl. Dit is een website die software voor leerlingen tegen zeer sterk gereduceerde prijzen verstrekt.  

Als virusscanner wordt gebruik gemaakt van de reguliere scanner zoals meegeleverd in de Windows omgeving.  

Als leerling heb je de beschikking over OneDrive. Dit houdt in dat al je data in de cloud bewaard wordt en je er altijd, ook vanaf andere devices erover kunt beschikken.  
Bij een probleem met je laptop heeft dit als voordeel dat als je een leenlaptop krijgt en je inlogt je direct weer de beschikking hebt over al je data. 

Het schoolwerk dat je maakt als je werkt met materiaal van de verschillende lesboeken wordt opgeslagen bij de methode. Daar hoef je dus ook geen zorgen over te hebben. Ook vanaf een ander device kun je altijd bij het onlinemateriaal dat hoort bij de vakken. 

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten. De software die gebruikt wordt door deze leerlingen wordt ondersteund door Porteum. Er vindt een evaluatie plaats van de huidige software en zo nodig zullen daar aanpassingen op plaatsvinden. 

Als een leerling met dyslexie een leenlaptop moet gebruiken dan kan hij/zij in normale gevallen beschikken over een leenlaptop met daarop de dyslexiesoftware geïnstalleerd. Daarnaast kan ook vanuit Word en/of Teams ook via Immersive Reader voorgelezen worden. 

Wanneer u niet in staat bent een laptop te kopen of te huren, maar dit wel graag wilt, zijn er twee mogelijkheden: Stichting Leergeld en Porteum Support.

Stichting Leergeld, dit is voor ouders met maximaal een gezinsinkomen van 1,25 maal bijstandsniveau.  Ouders moeten hiervoor zelf een aanvraag doen, maar hier kunnen we ze uiteraard wel bij helpen. 

Porteum Support, onze eigen ondersteuning. Ouders kunnen hierbij aangeven dat ze in een lastige situatie zitten en we gaan dan samen op zoek naar een passende oplossing. Er wordt vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens omgegaan.

U kunt u hiervoor aanmelden via het email adres: laptop@porteum.nl

Nee, maar wij hopen dat ouders van mening zijn dat een eigen laptop voor hun kind in eigen beheer echt voordelen biedt.  

Als school willen we geen leerlingen uitsluiten in de klas dus als ontsnappingsregeling zullen we organiseren dat deze leerlingen onder voorwaarden aan het begin van de dag een laptop kunnen ophalen die ze aan het einde van de dag weer moeten inleveren. Deze laptop moet op Porteum blijven en mag niet mee naar huis. 

De laptop valt dan 4 jaar onder het easy4u zekerheidspakket. Na het vierde jaar kan de laptop het eigendom van de leerling worden. We zijn nog in overleg met The Rent Company of het dan mogelijk is een jaar extra easy4u zekerheidspakket bij te kopen. 

Leerlingen kunnen hoe dan ook na het vierde jaar gebruik maken van een leenlaptop bij schade of storingen. 

Hoe werkt dat dan met het huren van een laptop?  

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: 

 1. Je sluit een huurcontract af met een looptijd van 2 jaar. Na 2 jaar lever je de laptop weer in en je krijgt je borg terug of je houdt de laptop en de borg vervalt aan The Rent Company. Nadeel van een looptijd van 2 jaar is dat het maandbedrag in verhouding hoger is. 
 2. Je sluit een huurcontract af met een looptijd van 4 jaar. Dan heb je 4 jaar lang de voordelen van het easy4u zekerheidspakket, alleen de eerste twee jaar kun je gebruik maken van een leenlaptop. Het derde en vierde jaar wordt bij problemen de laptop thuis opgehaald.  

  Als blijkt dat de laptop niet goed genoeg is voor gebruik op je vervolgopleiding dan kun je het contract vroegtijdig beëindigen, de kosten van de beëindiging zijn gelijk aan de borg, deze vervalt dan aan The Rent Company. 

Als je besluit eerst gebruik te maken van een laptop die je al in huis hebt, kan het zijn dat dit toch niet bevalt. Het is mogelijk om later in het schooljaar alsnog een laptop via The Rent Company aan te schaffen. Wel betaal je dan een klein bedrag aan handelingskosten.  

Verder is er natuurlijk ieder jaar weer opnieuw de mogelijkheid aan de start van het schooljaar om deze beslissing te nemen.

 

Dit is helaas niet mogelijk. Het easy4u zekerheidspakket geldt alleen voor laptops die via The Rent Company zijn aangeschaft.  

Natuurlijk kunnen alle leerlingen met een laptop die voldoet aan de minimumeisen terecht voor vragen over software bij het servicepunt.  

Als je een laptop aanschaft buiten Porteum – The Rent Company om, kun je deze bij aankoop natuurlijk zelf ook verzekeren. Let hierbij wel op de extra kosten: een verzekering gaat ongeveer van 7,99 tot 16,17 per maand voor val-/stootschade, verlies, diefstal, vervanging bij reparatie. 

In het najaar van 2021 heeft The Rent Company veel last gehad van het gebrek aan onderdelen waardoor de reparatietijden opliepen. Dit heeft negatieve recensies tot gevolg gehad.  

Als Porteum hebben wij hier ook met The Rent Company over gesproken. Door het fysieke servicepunt van The Rent Company op Porteum kan een leerling doordeweeks bij mankementen direct zijn laptop omruilen voor een leenexemplaar. We hebben afgesproken dat er een ruime hoeveelheid leen/wissel-laptops op Porteum aanwezig is, zodat bij een langere reparatietijd er nog steeds voldoende leenlaptops aanwezig zijn. Daarnaast hebben we de garantie gekregen dat zij een ruimere voorraad aan onderdelen aanhouden en vrijwel alle reparatie vindt plaats op Porteum. 

Op basis van hun ervaring heeft The Rent Company een ruime inschatting gemaakt van het aantal laptops dat besteld gaat worden. Deze laptops zijn gereserveerd voor Porteum dus er kan op tijd worden uitgeleverd.

 Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren waardoor levering niet of gedeeltelijk mogelijk is dan gaat er uitgeleverd worden per schooljaar en klas.

Voor de aanschaf of huur van een laptop via The Rent Company kunt u terecht in de webshop.

Alle leerlingen in leerjaar 1 gaan werken met een laptop in de les, ook de leerlingen van Technasium.

In geval van echt zware grafische toepassingen die niet op een standaard laptop kunnen draaien zal Porteum voor computers zorgen.

Het servicepunt op Porteum is op schooldagen geopend. Daarnaast zal het in schoolvakanties op afspraak, volgens aangepaste openingstijden, geopend zijn. Tijdens het weekend is het servicepunt gesloten. 

Het servicepunt vind je in gebouw Brug op de gegane grond, C0.12.

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close