Zoeken
Porteum

Onze ondersteuning

Uitgangspunten

Elke leerling is uniek. Wat jij aan ondersteuning nodig hebt, hoeft niet zo te zijn voor een andere leerling. Om elke leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, hebben we een aantal uitgangspunten voor ondersteuning op Porteum beschreven:

 • Ondersteuning zo dicht mogelijk binnen het primair proces.
  Oftewel: we zorgen dat je ondersteuning krijgt zoveel mogelijk in je eigen klas, bij je eigen klasgenoten en binnen de leerstof en leerdoelen van jouw klas.

 

 • Maatwerk wanneer basisondersteuning niet haalbaar is.
  Met andere woorden: als jij niet voldoende hebt aan onze basisondersteuning, dan helpen we jou op maat. We bieden dan extra ondersteuning die aansluit op wat jíj nodig hebt.

 

 • Ondersteuning vanuit het gezamenlijk kader om tot (persoonlijke) ontwikkeling te komen.
  We bedoelen hiermee dat we het samen doen: jij, je ouders, school en eventueel externe organisaties die belangrijk zijn om hierbij te betrekken.

 

De basisondersteuning

Ondersteuning begint bij het bieden van basisondersteuning; onderwijsondersteuning die wij aan álle leerlingen van onze school bieden. Net als alle andere leerlingen, vind jij je thuisbasis in een van de zeven kleinere gebouwen op Porteum. Je gaat dus elke dag naar hetzelfde vertrouwde gebouw, met een eigen ingang, fietsenstalling én een eigen schoolplein. Elke thuisbasis heeft een vast team van docenten en ondersteuners. Iedereen kent elkaar. Ook het ondersteuningsteam krijgt hier een plek, waardoor we goed kunnen samenwerken met jouw docenten.

Alle medewerkers op Porteum zijn of worden geschoold in didactisch coachen. De docent krijgt daarmee een meer coachende rol en geeft feedback op jouw leerproces. Bij didactisch coachen wordt er dus vanuit gegaan dat jij al heel veel kwaliteiten in huis hebt en dat jouw docent als coach je kan helpen die kwaliteiten uit te bouwen. Zo kan elke leerling zijn of haar eigen talent maximaal ontwikkelen. In elke leer- en lessituatie vormt dit de basis van hoe we omgaan met onze leerlingen.

Daarnaast worden alle medewerkers geschoold in de aanpak van Leren & Leven, die jou bewust laat worden van jouw kwaliteiten en uitdagingen.  En die jou en alle andere leerlingen leert samen te werken en samen te leven met anderen.

Als basis van onze ondersteuning maken we gebruik van de werkwijze Handelingsgericht werken (HGW). Dit is een planmatige aanpak die onze medewerkers structuur geeft bij het omgaan met verschil in behoeften tussen leerlingen in de klas. Want niet iedereen is hetzelfde.

Op didactisch gebied (op gebied van onderwijs/leren) bieden we begeleiding bij dyslexie en dyscalculie en bij meerbegaafdheid.

Ook op sociaal emotioneel gebied bieden we op Porteum groepsgewijs verschillende trainingen zoals rots&water, agressieregulatie en faalangstreductie.

 

Extra ondersteuning

Heb jij specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en is onze basisondersteuning niet voldoende om jou verder te helpen in je ontwikkeling? Dan kunnen wij jou extra ondersteuning bieden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met je ouders en met zogenaamde ketenpartners zoals jeugdhulp, leerplicht en/of JGZ (Jeugdgezondheidszorg).
We stellen daarvoor een plan op. Dat noemen we het Ontwikkelingsperspectief (OPP).
Een ondersteuningstraject kunnen we voor kortere of langere tijd inzetten, zowel in lichte of intensievere vorm. Net wat jij nodig hebt.

We bieden verschillende vormen van extra ondersteuning:

 • Ondersteuningsteam
  Elk cluster heeft een ondersteuningsteam (OT) dat bestaat uit een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog, OT-coaches, een Jeugdpreventiemedewerker (Welzijn) en een verzuimcoördinator.

 

 • Coachtraject
  Als jij een specifieke onderwijsbehoefte hebt, en je loopt vast in je leerproces en/of ontwikkeling, dan biedt een coach uit ons ondersteuningsteam (OT) ondersteuning op één of meerdere momenten in de week, voor een vastgestelde periode. Dat doen we in intensieve samenwerking met je mentor, het klassenteam en je ouders. Het plan van aanpak en de doelen staan omschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP) dat geregeld geëvalueerd wordt. De ondersteuning die je krijgt is gericht op de klassensituatie en het reguliere (onderwijs)proces. De OT-coach zal dan ook geregeld tijdens de lessen aanwezig zijn voor observatie (kijken hoe het gaat in de klas) en/of om jou te ondersteunen. Dit kan ook gericht zijn op advisering aan de docent.

 

 • Jeugdpreventiewerk (JPW)
  Korte preventieve trajecten worden verzorgd door de jeugdpreventiemedewerker van Welzijn Lelystad.

 

 • Ambulante begeleiding cluster 2 en 3
  Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, beperkt gehoor, een lichamelijke beperking of voor langdurig zieke leerlingen, bieden we ambulante begeleiding in samenwerking met Kentalis en De Kleine Prins.

 

Aanmeldingstraject

Voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zullen wij een passend plan opstellen. Hiervoor gaan we samen in gesprek, ook met de basisschool.

Je ziet, we willen je op alle manieren steunen. Maar soms lukt het ons niet genoeg. Dan zoeken we altijd samen met jou en je ouders naar een meer passende plek.

Neem voor meer informatie contact op met:

Erna Grootjen, ondersteuningscoördinator havo/vwo, e.grootjen@porteum.nl
Anneke Baaij, ondersteuningscoördinator vmbo TL, a.baaij@porteum.nl

Jolanda van der Windt, ondersteuningscoördinator vmbo BK, j.vander.windt@porteum.nl

Annalotte Ossen, orthopedagoog havo/vwo, a.ossen@porteum.nl
Ouafila el Hammouchi, psycholoog havo/vwo, o.el.hammouchi@porteum.nl

Chehenaz Jahangier, psycholoog VMBO, c.jahangier@porteum.nl

 

Schoolondersteuningsprofiel Porteum

De scholen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad willen dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Centraal daarbij staat de vraag: “Wat heeft een leerling nodig?”. Het denken en handelen vanuit mogelijkheden is leidend.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin beschreven staat welke ondersteuning de school biedt en hoe dat is ingevuld, georganiseerd en uitgevoerd.

 

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close