Zoeken
Porteum

Medezeggenschap

Porteum College en Porteum Lyceum hebben (net als alle scholen voor voortgezet onderwijs) een medezeggenschapsraad. Ouders, leerlingen en medewerkers maken er deel van uit. De medezeggenschapsraden vergaderen periodiek (ongeveer zesmaal per jaar). In deze raden komen alle zaken aan bod, die voor de school belangrijk zijn. Als voorbeeld kunnen schoolbeleidsplan, formatieplan en financiën van de school genoemd worden. Voor een volledig overzicht van zaken, waarin de medezeggenschapsraden advies dan wel instemming hebben, wordt verwezen naar de reglementen van de medezeggenschapsraden. 

De reglementen en documenten met betrekking tot de medezeggenschapsraden zijn te vinden in de Infobank van het onderwijsportaal onder de tegel ‘Medezeggenschap’.

Een lid van de schoolleiding woont als adviseur de vergadering van de MR bij en voert namens het Bevoegd Gezag overleg met de MR. De MR is via afvaardiging vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de SVOL.

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close