Porteum

TEST FAQ

De gebouwen

Hoe heten de campus en de gebouwen

De campus heet Porteum. De gebouwen heten Brug, Boeg, Ruim, Steven, Kompas, Peil en Echo.

De gebouwen KompasPeil en Echo zijn voor het havo/vwo en de gebouwen BoegRuim en Steven zijn voor het vmbo.

Kompas: gymnasium, kunst & cultuur Peil: maatschappij & ondernemen, International Business College Echo: natuur & onderzoeken en op de bovenste verdieping De Leerroute Tussen de gebouwen Peil en Echo vind je de Makerspace van ons Technasium. De grootste van Nederland!

Boeg: vmbo b/k klas 2 t/m 4 en de 6 profielen. Ruim: Het Junior College (klas 1) vmbo basis/kader en tl Steven: Klas 2 t/m 4 tl.Tussen de gebouwen Boeg en Ruim hebben we een grote werkhal die de mogelijkheid biedt om de mooiste dingen te maken.

In het zevende gebouw, de Brug, vind je ons eigen theater, cultuurruimtes en de kantoren.

Hoeveel leerlingen zitten er in één schoolgebouw

Maximaal 600 leerlingen, maar deze zullen niet altijd allemaal tegelijk aanwezig zijn. Ieder gebouw bestaat uit thuisbases van 250-300 leerlingen met zo’n 14 docenten.

Is ook het meubilair op de campus nieuw?

Voor een heel groot deel wel. Denk maar een de nieuwe werkhal, de sciencelabs, de prachtige keuken voor HBR en ga zo maar door. Wat nog wel goed is, nemen we natuurlijk mee. We letten op de kleintjes.

Kan iedereen veilig zijn of haar fiets stallen?

Ja. Elk schoolgebouw heeft een eigen fietsenstalling op de begane grond. Deze is ruim genoeg voor alle leerlingen van dat gebouw.
Toezicht zal met inzet van mensen en camerahulpmiddelen gebeuren. Het worden lichte, open ruimtes op de begane grond.

Wordt Porteum duurzaam gebouwd?

Ja. Het wordt een cradle-to-cradle gebouwde campus, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Een bijna energieneutrale campus bovendien met bijvoorbeeld op alle daken zonnepanelen.

Zijn er wel voldoende sportfaciliteiten?

Op dit moment zijn er direct bij Porteum onvoldoende sportfaciliteiten om alle leerlingen naast Porteum te laten sporten. Hierover zijn wij in gesprek met de gemeente Lelystad.

In het begin zullen sommige leerlingen voor hun sportlessen mogelijk naar een andere locatie moeten fietsen. Eersteklassers sporten sowieso in de huidige Rietlanden-hallen, naast Porteum.


Veiligheid

Hoe is de bereikbaarheid geregeld?
  • Porteum is van alle kanten met fietsbruggen en extra brede fietspaden toegankelijk. Aan de zijde van Landstrekenwijk/Warande wordt een nieuwe fietsbrug gerealiseerd.
    Auto’s, fietsers en voetgangers zijn op en rond de campus volledig van elkaar gescheiden.
  • Voor het autoverkeer wordt er een eenrichtingslus gecreëerd op de plek waar nu nog De Rietlanden staat. Zo kunnen leerlingen veilig worden afgezet en kunnen auto’s van medewerkers en bezoekers veilig worden geparkeerd. Tot die tijd wordt er een noodvoorziening gecreëerd op de plek waar nu het bouwverkeer rijdt en parkeert.
Hoeveel leerlingen zitten er in één schoolgebouw?

Maximaal 600 leerlingen, maar deze zullen niet altijd allemaal tegelijk aanwezig zijn. Ieder gebouw bestaat uit thuisbases van 250-300 leerlingen met zo’n 14 docenten.

Is er voldoende toezicht op Porteum?

Ja. Elk van de zes schooldelen zal zijn eigen servicebalie met conciërges/toezichthouders hebben. Elke leerling heeft een vaste thuisbasis waar ook zijn of haar docenten zijn. Verder is de school zo transparant mogelijk ontworpen en zorgt de organisatie in kleine teams ervoor dat je elkaar kent en gekend wordt. En uiteraard is er ook cameratoezicht op Porteum.

Kan iedereen veilig zijn of haar fiets stallen?

Ja. Elk schoolgebouw heeft een eigen fietsenstalling op de begane grond. Deze is ruim genoeg voor alle leerlingen van dat gebouw.
Toezicht zal met inzet van mensen en camerahulpmiddelen gebeuren. Het worden lichte, open ruimtes op de begane grond.

Kunnen leerlingen op een veilige manier op de fiets naar school komen?

Ja. Dit is op voldoende manieren getoetst door verkeersdeskundigen.

Fietsen en auto’s worden volkomen van elkaar gescheiden en er is één centrale toegang tot de campus. Na deze toegang gaan de leerlingen naar hun eigen schoolgebouw, waar ze de fiets stallen. De Landstrekenwijk en Warande zullen door een nieuwe fietsbrug worden ontsloten. Bovendien wordt er een zogenaamd e-bikepad van 4 meter breed aangelegd tussen het centrum en het vliegveld. Dit pad komt langs Porteum.

Welk deel van de tijd zit een leerling in zijn of haar thuisbasis?

Meer dan de helft van de tijd. In principe verlaat je je thuisbasis alleen voor sport, kunst en cultuur en als er heel specifieke faciliteiten nodig zijn voor bijvoorbeeld een scheikundeproef.

Wie verplaatsen zich tussen de lesuren: leraren of leerlingen? En is daar wel genoeg tijd voor?

Leerlingen en docenten zitten voor het grootste deel van de schoolweek op een eigen thuisbasis van de campus. Daar is alles dus dichtbij. De enige grote verplaatsingen van leerlingen vinden plaats in de richting van de sporthallen en voor specifieke vakken als drama en muziek. Ook daar is voldoende tijd voor.

Wordt het niet heel druk aan het begin van een schooldag?

De eersteklassers starten een half uur eerder dan de andere leerlingen, om 8.15 uur. Dit scheelt al drukte. Ook gaat iedereen bij aankomst over de extra brede fietspaden direct door naar een eigen gebouw met eigen fietsenstalling.


Onderwijs

Gaat er tweetalig onderwijs aangeboden worden?

Ja. Tweetalig onderwijs (TTO) wordt aangeboden in het havo/vwo. We starten in leerjaar 1 en laten dit aanbod jaarlijks meegroeien.
Kijk voor meer informatie op www.porteum.nl/onderwijs/tweetalig-onderwijs

Hoe kan ik mij aanmelden?

Alle leerlingen die ingeschreven staan op één van onze scholen zijn gegarandeerd van een plek op Porteum. Nieuwe leerlingen kunnen worden aangemeld via https://www.porteum.nl/inschrijven/

Hoe laat begint het eerste lesuur?

Op Porteum start klas 1 om 8:15 uur met een Start van de Dag.

Voor klas 2 en hoger begint de schooldag een half uurtje later: om 8:45 uur.

Hoelang duurt een lesuur?

Er komen leseenheden van 90 en/of 45 minuten. In de onderbouw van havo/vwo zullen de ontdekkingsroutes vooral op twee dagdelen worden geplaatst (een middag en een ochtend bijvoorbeeld) en in de bovenbouw plaatsen we de routedelen op één dag in de week. 
Als je lesuur 90 minuten duurt betekent dit natuurlijk niet 90 minuten uitleg van een docent. 90 minuten geeft juist de ruimte om binnen een les veel verschillende werkvormen te kiezen.

Is er nog wel wat te kiezen op Porteum?

Op Porteum is veel meer te kiezen dan nu. Door slim samen te werken ontstaat hier ruimte voor.

Zo hebben we op het vmbo straks de profielen Bouwen, Wonen en Interieur / Horeca, Bakkerij en Recreatie / Produceren, Installeren en Energie / Zorg en Welzijn / Economie en Ondernemen / Dienstverlening en Producten. 

Zes profielen dus, waar op de meeste andere scholen maar een paar of zelfs maar één profiel wordt aangeboden.

Ook bieden we in klas 1 van het vmbo een speciale techniekroute aan en werken we in de tl met ontdekkingsroutes alfa, bèta en gamma.

In het havo/vwo hebben we op Porteum onder andere een gymnasium, Technasium, International Business College, tweetalig onderwijs en de ontdekkingsroutes kunst & cultuur, maatschappij & ondernemen en natuur & techniek. In de bovenbouw krijg je daar nog extra ruimte voor verbreding en verdieping, waardoor het aanbod nog meer op jouw wensen en ontwikkeling kan worden afgestemd.

Is het onderwijs bij opening van Porteum meteen beter?

Dat denken wij wel. Het aanbod is veel groter en anders georganiseerd. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om docenten vooral aan hun eigen groepen les te laten geven. Samenwerking biedt de mogelijkheid om nieuwe manieren van onderwijs te onderzoeken en te werken aan een vorm van gepersonaliseerd leren. Een nieuw gebouw levert geen beter onderwijs op, maar het biedt ons wel de mogelijkheid om meer samen te werken en leerlingen meer te kunnen bieden.

Krijgen de leerlingen op Porteum nog les uit boeken?

De inhoud van ons onderwijs zal bepalen welke middelen we inzetten. Wij geloven dat dit nog een flinke poos een mix zal zijn van gedrukte boeken en digitale middelen. Wanneer leren beter gaat met digitale middelen, zullen we dit zeker niet nalaten. ICT-bedrijven zien onze campus als een voorbeeldschool en willen ons het beste van het beste bieden. Hier gaan wij natuurlijk optimaal gebruik van maken.

Voor het bieden van maatwerk en onderwijs dat zich aanpast aan de leerling is het van groot belang om met digitale middelen te werken.

Kunnen leerlingen kiezen bij wie ze in de klas komen?

Bij aanmelding voor klas 1 krijgen leerlingen de ruimte voorkeuren aan te geven. Net als nu zullen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

Voor de leerlingen die nu op ISG Arcus, SG De Rietlanden of de SGL zitten hangt het af van de klas en het niveau:

Van klas 1 naar klas 2

Als je nu in klas 1 zit, blijft je groep zoveel mogelijk hetzelfde. Wel worden de groepen van de huidige drie scholen natuurlijk verdeeld over de verschillende schoolgebouwen van Porteum. Je zit straks dus wel in een schoolgebouw of thuisbasis met groepen leerlingen van de andere scholen. 

Van klas 2 naar klas 3

Als je in klas 2 van het vmbo zit, maak je een keuze voor één van de zes profielen. Daarom zou je ook op je huidige school in een nieuwe klas terechtkomen. Dit is op Porteum ook zo. Op basis van je profielkeuze word je ingedeeld.

In het havo/vwo ga je naar een klas 3 havo/vwo, klas 3 vwo of klas 3 gymnasium. Je mag een eerste en tweede keuze doorgeven voor een thuisbasis en je mag één naam doorgeven bij wie je in de klas wil zitten. Daar houden we dan zoveel mogelijk rekening mee. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat jullie allebei op hetzelfde niveau instromen en dezelfde keuze voor een thuisbasis hebben gemaakt.

Klas 3 naar klas 4

In het vmbo blijven de groepen intact. De mentoren gaan dan ook zoveel mogelijk mee.

In het havo/vwo kies je aan het einde van klas 3 een profiel en deze keuze bepaalt in welke thuisbasis je terecht komt. 

Moeten leerlingen van Porteum een laptop of ander device aanschaffen?

Uiteindelijk zullen wij op Porteum gaan werken met een eigen device voor elke leerling. Het is aannemelijk dat wij zullen gaan werken met iPads.
Op dit moment zijn wij in overleg met leveranciers om een aantrekkelijke en betaalbare oplossing voor alle ouders te kunnen bieden. Schooljaar 2021-2022 werken wij nog niet met een eigen of voorgeschreven device.

Op welke manier zorgt de campus voor een betere ondersteuning?

Door de krachten te bundelen kunnen we meer ondersteuning bieden. Bovendien zijn de groepen en teams zo georganiseerd dat we kleine, veilige thuisbases kunnen bieden, waar leerlingen te maken hebben met een vaste groep medewerkers.

Kijk voor meer informatie over de ondersteuning op Porteum op https://www.porteum.nl/onderwijs/onze-ondersteuning/

Wanneer gaan de deuren van Porteum open?

In augustus 2021, bij de start van schooljaar 2021-2022, openen wij de deuren van Porteum voor onze leerlingen.

Wat zijn jullie lestijden?

Je vindt de lestijden op https://www.porteum.nl/lestijden/

Welk aanbod is er voor hoogbegaafde leerlingen?

Wij zijn een aspirant begaafdheidsprofielschool. Dit betekent dat wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding bieden aan hoogbegaafde leerlingen.
Hierbij is maatwerk heel belangrijk. Leerlingen die hoogbegaafd zijn komen dan ook niet in één klas, maar krijgen vanuit een reguliere setting ruimte, faciliteiten en ondersteuning. Dit zal voor iedere leerling anders zijn. 

Welk deel van de tijd zit een leerling in zijn of haar thuisbasis?

Meer dan de helft van de tijd. In principe verlaat je je thuisbasis alleen voor sport, kunst en cultuur en als er heel specifieke faciliteiten nodig zijn voor bijvoorbeeld een scheikundeproef.

Werkt het havo/vwo met dakpanklassen?

In klas 1 werken wij met havo/vwo-klassen (uitgezonderd het gymnasium).
In klas 2 werken wij met havo/vwo- en vwo-klassen.

In klas 3 werken wij met havo/vwo- en vwo-klassen.
Vanaf klas 4 hebben wij havo-klassen en vwo-klassen.


Huidige leerlingen

Blijft mijn klas bij elkaar?

Voor de leerlingen die nu op ISG Arcus, SG De Rietlanden of de SGL zitten hangt dit af van de klas en het niveau:

Van klas 1 naar klas 2

Als je nu in klas 1 zit, blijft je groep zoveel mogelijk hetzelfde. Wel worden de groepen van de huidige drie scholen natuurlijk verdeeld over de verschillende schoolgebouwen van Porteum. Je zit straks dus wel in een schoolgebouw of thuisbasis met groepen leerlingen van de andere scholen.

Voor leerlingen in de tl geldt dat er doorstroom is naar 2 tl, 2 havo/vwo en naar 2 vmbo-kader. Ook stromen er leerlingen uit klas vmbo-kader door naar de tl. Daarom gaan we zoveel mogelijk klassen in tact laten, maar dat gaat natuurlijk niet allemaal lukken. 

Van klas 2 naar klas 3

Als je in klas 2 van het vmbo zit, maak je een keuze voor één van de zes profielen. Daarom zou je ook op je huidige school in een nieuwe klas terechtkomen. Dit is op Porteum ook zo. Op basis van je profielkeuze word je ingedeeld.

In het havo/vwo ga je naar een klas 3 havo/vwo, klas 3 vwo of klas 3 gymnasium. Je mag een eerste en tweede keuze doorgeven voor een thuisbasis en je mag één naam doorgeven bij wie je in de klas wil zitten. Daar houden we dan zoveel mogelijk rekening mee. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat jullie allebei op hetzelfde niveau instromen en dezelfde keuze voor een thuisbasis hebben gemaakt.

Klas 3 naar klas 4

In het vmbo (basis en kader) blijven de groepen intact. De mentoren gaan dan ook zoveel mogelijk mee.

In de tl wordt het door de vakkenclusteringen lastig om als klas helemaal bij elkaar te blijven.

In het havo/vwo kies je aan het einde van klas 3 een profiel en deze keuze bepaalt in welke thuisbasis je terecht komt. 

Voorexamenklassen verhuizen zoveel mogelijk met dezelfde klas. Maar er zullen ook kleine groepen worden gekoppeld (bijvoorbeeld Frans of Kunstvak beeldend). Dat kan betekenen dat niet iedereen meer in hetzelfde cluster zit.

Wat zijn jullie lestijden?

Je vindt de lestijden op https://www.porteum.nl/lestijden/

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close