Zoeken
Porteum

Tweetalig onderwijs

Wat is TTO?

Wanneer je kiest voor tweetalig onderwijs (TTO) op havo of vwo krijg je minimaal de helft van de vakken in het Engels. Vakken zoals gym, aardrijkskunde of muziek worden dan in het Engels gegeven. De leerlingen spreken tijdens de les Engels met elkaar en met de docent. Ook is er binnen het TTO uitgebreid aandacht voor wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Leerlingen voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij. De leerlingen zijn creatief, onderzoekend, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken, bijvoorbeeld op projectmatige basis samen met leeftijdsgenoten uit het buitenland. Samen met de Engelse taalvaardigheid zijn dit de drie pijlers van TTO.


Kenmerken tweetalig onderwijs
Een aantal kenmerken van tweetalig onderwijs:

  • De docenten hebben een opleiding gevolgd op het gebied van  taalvaardigheid en tto-didactiek.
  • Het onderwijs in de vreemde taal mag niet ten koste gaan van de Nederlandse taalontwikkeling.
  • De school biedt de leerling internationale activiteiten aan, zoals internationale projecten,  taalreizen, uitwisselingen of workshops.

Voordelen van TTO

We leven in een samenleving die steeds internationaler wordt en waarin talenkennis, kennis van Europa en ervaringen op internationaal niveau onmisbaar zijn. Tweetalig onderwijs speelt hierin een belangrijke rol en heeft twee voordelen: het bevorderen van een goede taalvaardigheid en het meegeven van interculturele competenties. Vervolgopleidingen zijn steeds vaker (deels) in het Engels en de TTO-leerling heeft bij zijn of haar studie profijt van de opgedane talenkennis. Ook geeft TTO de leerling die een studie in het buitenland wil gaan doen meer kansen. Ten slotte biedt TTO leerlingen meer uitdaging en geeft het een boost aan hun zelfvertrouwen.

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je meer willen weten over tweetaligonderwijs in het algemeen, dan kun je een kijkje nemen op de website:
https://www.ikkiestto.nl/

Cambridge International School
Cambridge International (niet te verwarren met de Cambridge taalexamens) biedt internationale onderwijsprogramma’s voor leerlingen in de leeftijd van 5 tot 19 jaar. Cambridge International is verbonden aan de universiteit van Cambridge en biedt een diversiteit aan onderwerpen aan. Het unieke van deze programma’s is dat de nadruk ligt op het verwerven van vaardigheden en leerlingen uitgedaagd worden om kritisch te denken. Certificaten die behaald kunnen worden zijn internationaal erkend door vervolgopleidingen en bedrijven. Een mooie toevoeging op de mogelijkheden binnen Porteum!

Op dit moment zullen de beschikbare materialen vooral dienen ter ondersteuning van de Engelstalige vakken binnen het tweetalig onderwijs, maar we zijn ons aan het oriënteren op hoe we dit verder in kunnen zetten.

Voor meer informatie over Cambridge International: https://www.cambridgeinternational.org/about-us/what-we-do/

Ouderbijdrage tweetalig onderwijs

Onze school ontvangt per leerling een standaardvergoeding van de overheid. Leerlingen krijgen hiervoor studieboeken en werkboeken (in bruikleen). Om verschillende extra voorzieningen en activiteiten (van projecten tot excursies) te bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit geldt ook voor ons tweetalig onderwijs,  aangezien deze vorm van opleiding niet in de standaardvergoeding van de overheid valt. In ons onderwijsportaal  is een overzicht van de te verwachten kosten opgenomen. Bij financiële problemen gaat de school graag in gesprek om alsnog tot een passende oplossing te komen.In het kader van de opleiding  vinden er ook excursies  plaats. Ouderbijdragen aan deze excursies, die ook vrijwillig zijn, worden apart in rekening gebracht. De excursies worden tegen kostprijs aangeboden. Bij te weinig betalende deelnemers kan de school besluiten de excursies niet door te laten gaan.

 

 

 

Met jouw schooladvies op zak, vind jij op Porteum zéker het onderwijs dat bij je past! Zie je jezelf straks al lopen? Op onze splinternieuwe, moderne en duurzame school? 

Kom aan boord!

Porteum
Copyright © 2024

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close